Saturday, June 12, 2010

Maligayang Araw ng Kalayaan

Nationalism under construction

Ready to Defend

No comments: